การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศฯ การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 2560

รายชื่อฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.

รายชื่อวารสารที่ปรากฏใน Beall’s List

รายชื่อสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List

แบบฟอร์ม

หนังสือรับรองบทความแรก

แบบฟอร์มการขอรับสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความ (Page Charge)

คู่มือ

วิธีการตรวจสอบค่า Quartile

วิธีการเสนอบทความเพื่อขอรับการสนับสนุน ประเภทรางวัลเผยแพร่บทความ

วิธีการเสนอบทความเพื่อขอรับการสนับสนุน ประเภทสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความ

วิธีการตรวจสอบข้อมูลบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559

คำถามที่พบบ่อย

USER ONLINE
Today: 4
Total: 11,392
Your IP: ec2-54-166-212-152.compute-1.amazonaws.com